برنامه امتحانی به تفکیکی رشته نیمسال اول94-93 برای دانلود برنامه اینجا کلیک نمایید

+ نوشته شده توسط مرکز آموزش علمی- کاربردی خبر اهواز در سه شنبه 18 آذر1393 و ساعت 5:39 بعد از ظهر |
قابل توجه دانشجویانی که درس کاربینی دارند جهت دانلود فرم های کاربینی از لینک زیر اقدام نمایند 

                                           فرم های گزارش کاربینی

+ نوشته شده توسط مرکز آموزش علمی- کاربردی خبر اهواز در یکشنبه 9 آذر1393 و ساعت 5:11 بعد از ظهر |

قابل توجه دانشجویان کاردانی حرفه ای خبرنگاری ورودی بهمن 92 ترم2  

جهت دریافت نامه کارورزی خود به خانم احسانگر مراجعه فرمایید. 

لازم به ذکر است.قبل از مراجعه فایل های پیوستی را از وبلاگ پرینت نمایید. 

                                   تعهد نامه         پیوست1               پیوست2

+ نوشته شده توسط مرکز آموزش علمی- کاربردی خبر اهواز در یکشنبه 9 آذر1393 و ساعت 4:58 بعد از ظهر |

قابل توجه کلیه دانشجویان

ثبت انتخاب واحد از تاریخ 27/06/1393 تا تاریخ 30/06/1393 می بایست توسط شخص دانشجو در سامانه آموزشی سجاد (http://edu.uast.ac.ir) انجام شود. شایان ذکر است انتخاب واحد خود را براساس درسهایی که برای هر رشته به تفکیک ارائه شده است (در ادامه مطلب) انتخاب واحد نمایید. دانشجویان موظف هستند  فقط برنامه مشخص شده برای گروه خود را انتخاب نمایند، درغیراینصورت انتخاب واحد انجام شده قابل پذیرش و ثبت نهایی نخواهد بود. دانشجویانی که از نیمسالهای گذشته درس افتاده دارند پس از ثبت انتخاب واحد خود در تاریخهای "یکم" و "دوم" مهرماه جهت انتخاب آنها به آموزش مراجعه نمایند.

شایان ذکر است انتخاب واحد دانشجویان جدید الورود(ترم اول) توسط مرکز انجام می شود.

برنامه تفکیکی نیمسال اول سال تحصیلی93-94 جدید

+ نوشته شده توسط مرکز آموزش علمی- کاربردی خبر اهواز در چهارشنبه 26 شهریور1393 و ساعت 3:41 بعد از ظهر |

برای دانلود فرمهای کارورزی برروی لینک زیر کلیک نمایید

فرم های کارورزی

+ نوشته شده توسط مرکز آموزش علمی- کاربردی خبر اهواز در سه شنبه 27 خرداد1393 و ساعت 2:55 بعد از ظهر |

سر فصل دروس ورشته های دانشکده خبر(جدید ویرایش93)

+ نوشته شده توسط مرکز آموزش علمی- کاربردی خبر اهواز در یکشنبه 12 آبان1392 و ساعت 3:48 بعد از ظهر |

قابل توجه دانشجویان محترم

کلیه کلاسهای آقای جامعی امروز چهارشنبه مورخ 93/09/26 تشکیل نمی شود.

+ نوشته شده توسط مرکز آموزش علمی- کاربردی خبر اهواز در چهارشنبه 26 آذر1393 و ساعت 10:23 قبل از ظهر |

قابل توجه دانشجویان محترم

کلیه کلاسهای آقای مسعودی امروز چهارشنبه مورخ 93/09/26 تشکیل نمی شود.

+ نوشته شده توسط مرکز آموزش علمی- کاربردی خبر اهواز در چهارشنبه 26 آذر1393 و ساعت 8:43 قبل از ظهر |

قابل توجه دانشجویان کارشناسی حرفه ای عکاسی خبری 92 ترم 2 و 3

فردا چهارشنبه مورخ 93/09/26 به جای کلاس جامعه شناسی هنر خانم سجیراتی کلاسهای آقای مسعودی تشکیل می شود.

لازم به ذکر است کلاس های خانم سجیراتی چهارشنبه آینده مورخ 93/10/03 تشکیل می شود.

 

+ نوشته شده توسط مرکز آموزش علمی- کاربردی خبر اهواز در سه شنبه 25 آذر1393 و ساعت 12:13 بعد از ظهر |

قابل توجه دانشجویان محترم

کلیه کلاسهای آقای کرمی گله دار این هفته در تاریخ های 93/09/25 و 93/09/27 برگزار نمی شود.

+ نوشته شده توسط مرکز آموزش علمی- کاربردی خبر اهواز در سه شنبه 25 آذر1393 و ساعت 11:15 قبل از ظهر |

قابل توجه دانشجویان محترم

جهت مشاهده اطلاعیه کارت ورود به جلسه امتحانات پایان ترم به ادامه مطلب مراجعه نمایید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مرکز آموزش علمی- کاربردی خبر اهواز در سه شنبه 25 آذر1393 و ساعت 10:34 قبل از ظهر |

قابل توجه دانشجویان کارشناسی حرفه ای خبرنگاری 93 (ترم 1)

ساعت امتحانی درس اقدام پژوهی در تاریخ 93/10/29  از ساعت 14 به ساعت 11 تغییر یافت.

+ نوشته شده توسط مرکز آموزش علمی- کاربردی خبر اهواز در سه شنبه 25 آذر1393 و ساعت 10:27 قبل از ظهر |
قابل توجه دانشجویان 

کلاس های استاد سروش پور امروز برگزار نخواهد شد

+ نوشته شده توسط مرکز آموزش علمی- کاربردی خبر اهواز در یکشنبه 23 آذر1393 و ساعت 11:13 قبل از ظهر |

قابل توجه دانشجویان محترم

کلاس های سکشن صبح "آقای جلودار" فردا یکشنبه مورخ 23/09/93 تشکیل نمی شود.

+ نوشته شده توسط مرکز آموزش علمی- کاربردی خبر اهواز در شنبه 22 آذر1393 و ساعت 10:31 بعد از ظهر |

+ نوشته شده توسط مرکز آموزش علمی- کاربردی خبر اهواز در شنبه 22 آذر1393 و ساعت 1:11 بعد از ظهر |