قابل توجه کلیه دانشجویان

ثبت انتخاب واحد از تاریخ 27/06/1393 تا تاریخ 30/06/1393 می بایست توسط شخص دانشجو در سامانه آموزشی سجاد (http://edu.uast.ac.ir) انجام شود. شایان ذکر است انتخاب واحد خود را براساس درسهایی که برای هر رشته به تفکیک ارائه شده است (در ادامه مطلب) انتخاب واحد نمایید. دانشجویان موظف هستند  فقط برنامه مشخص شده برای گروه خود را انتخاب نمایند، درغیراینصورت انتخاب واحد انجام شده قابل پذیرش و ثبت نهایی نخواهد بود. دانشجویانی که از نیمسالهای گذشته درس افتاده دارند پس از ثبت انتخاب واحد خود در تاریخهای "یکم" و "دوم" مهرماه جهت انتخاب آنها به آموزش مراجعه نمایند.

شایان ذکر است انتخاب واحد دانشجویان جدید الورود(ترم اول) توسط مرکز انجام می شود.

برنامه تفکیکی نیمسال اول سال تحصیلی93-94 جدید

+ نوشته شده توسط مرکز آموزش علمی- کاربردی خبر اهواز در چهارشنبه 26 شهریور1393 و ساعت 3:41 بعد از ظهر |

برای دانلود فرمهای کارورزی برروی لینک زیر کلیک نمایید

فرم های کارورزی

+ نوشته شده توسط مرکز آموزش علمی- کاربردی خبر اهواز در سه شنبه 27 خرداد1393 و ساعت 2:55 بعد از ظهر |

سر فصل دروس ورشته های دانشکده خبر(جدید ویرایش93)

+ نوشته شده توسط مرکز آموزش علمی- کاربردی خبر اهواز در یکشنبه 12 آبان1392 و ساعت 3:48 بعد از ظهر |

قابل توجه دانشجویان گرامی :

برنامه مشاوره

با حضور خانم جزایری

زمان : یکشنبه و چهارشنبه ها ساعت 17- 15

                     مکان : امور فرهنگی و دانشجویی دانشکده خبر اهواز

جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به امور فرهنگی و دانشجویی دانشکده خبر مراجعه نمایید.

                                          امور فرهنگی و دانشجویی دانشکده خبر اهواز

+ نوشته شده توسط مرکز آموزش علمی- کاربردی خبر اهواز در شنبه 1 آذر1393 و ساعت 3:11 بعد از ظهر |

                                                                  امور فرهنگی و دانشجویی دانشکده خبر اهواز

+ نوشته شده توسط مرکز آموزش علمی- کاربردی خبر اهواز در شنبه 1 آذر1393 و ساعت 2:55 بعد از ظهر |

قابل توجه دانشجویان کاردانی حرفه ای روابط عمومی ورودی 92 (ترم 3) گروه الف و ب

جهت بازدید از چاپخانه  ( درس چاپ و نشر استاد ممبینی) فردا مورخ 93/9/2 ساعت 17:15 در محل زیر حضور داشته باشید.

آدرس چاپخانه: چهارشیر شهرک صنعتی شماره 1

+ نوشته شده توسط مرکز آموزش علمی- کاربردی خبر اهواز در شنبه 1 آذر1393 و ساعت 1:38 بعد از ظهر |

قابل توجه دانشجویان محترم 

کلیه کلاس های "آقای جوادی" امروز شنبه مورخ 01/09/93 تشکیل نمی شود.

+ نوشته شده توسط مرکز آموزش علمی- کاربردی خبر اهواز در شنبه 1 آذر1393 و ساعت 9:11 قبل از ظهر |

امروز، سه شنبه، 27/08/93 

کلیه ی کلاسهای "خانم شفیعی" 

تشکیل نمی شوند.

+ نوشته شده توسط مرکز آموزش علمی- کاربردی خبر اهواز در سه شنبه 27 آبان1393 و ساعت 1:21 بعد از ظهر |
 دانشجویان کاردانی حرفه ای امور فرهنگی و  کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی: 

برنامه زمانبندی "کاربینی" به شرح ذیل اعلام می گردد: 

ردیف

نام گروه

روز

تاریخ

1

کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی 

پنج شنبه

29/08/93

2

کاردانی حرفه ای امور فرهنگی

پنج شنبه

06/09/93

مکان: کیانپارس- بلوار ساحلی- کتابخانه مرکزی استان خوزستان.  

 ساعت : 10:30-8:30

شایان ذکر است حضور کلیه دانشجویان الزامی است و در صورت عدم حضور و تهیه گزارش نمره صفر برای دانشجو ثبت خواهد شد.

+ نوشته شده توسط مرکز آموزش علمی- کاربردی خبر اهواز در دوشنبه 26 آبان1393 و ساعت 1:8 بعد از ظهر |

قابل توجه دانشجویان محترم 

کلیه کلاسهای خانم شریفی از سه شنبه مورخ 93/08/27 تا دوشنبه مورخ 93/09/03 تشکیل نخواهد شد.

+ نوشته شده توسط مرکز آموزش علمی- کاربردی خبر اهواز در دوشنبه 26 آبان1393 و ساعت 12:11 بعد از ظهر |

قابل توجه پذیرفته شدگان مهر 93 

نامبردگان ذیل درصورتی که جهت رفع مشکل خود تا مورخ 26/8/93 اقدام ننمایند ثبت نام آنها لغو خواهد شد و حق شرکت در کلاس های درس را ندارند. 

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته پذیرفته شده

توضیحات

اقدامات لازم

1

محبوبه آذرسا

کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی

مدرک کاردانی فاقد معدل

ارائه گواهی دارای معدل

2

باقر عفراوی

کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک

عدم فراغت از تحصیل از مقطع کاردانی

مراجعه به دانشگاه محل تحصیل کاردانی و درخواست فراغت از تحصیل

3

منا ترابی خضیری

کارشناسی حرفه ای عکاسی خبری

عدم فراغت از تحصیل از مقطع کاردانی

مراجعه به دانشگاه محل تحصیل کاردانی و درخواست فراغت از تحصیل

4

علی رضا اسدی

کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی

عدم فراغت از تحصیل از مقطع کاردانی

مراجعه به دانشگاه محل تحصیل کاردانی و درخواست فراغت از تحصیل

5

کورش ایمری زاد

کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی

عدم فراغت از تحصیل از مقطع کاردانی

مراجعه به دانشگاه محل تحصیل کاردانی و درخواست فراغت از تحصیل

6

نورالدین بیگعلی پور جوشهر

کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی

عدم فراغت از تحصیل از مقطع کاردانی

مراجعه به دانشگاه محل تحصیل کاردانی و درخواست فراغت از تحصیل

7

غزاله رزمگاه

کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی

عدم فراغت از تحصیل از مقطع کاردانی

مراجعه به دانشگاه محل تحصیل کاردانی و درخواست فراغت از تحصیل

8

عالیه رضائی

کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک

عدم فراغت از تحصیل از مقطع کاردانی

مراجعه به دانشگاه محل تحصیل کاردانی و درخواست فراغت از تحصیل

9

محمدرضا رضازاده فرخ

کاردانی حرفه ای امور فرهنگی

مدرک دیپلم فاقد معدل

ارائه گواهی متوسطه

10

سلام قدسی پور

کاردانی حرفه ای روابط عمومی

مدرک دیپلم فاقد معدل

ارائه گواهی متوسطه

11

زینب نظری

کاردانی حرفه ای عکاسی خبری

جای دیگر ثبت نام شده است

مراجعه به آموزش دانشکده

+ نوشته شده توسط مرکز آموزش علمی- کاربردی خبر اهواز در شنبه 24 آبان1393 و ساعت 12:49 بعد از ظهر |

قابل توجه دانشجویان محترم 

فردا یکشنبه مورخ 93/08/25 کلیه کلاسهای خانم طالبی برگزار نمی گردد.

+ نوشته شده توسط مرکز آموزش علمی- کاربردی خبر اهواز در شنبه 24 آبان1393 و ساعت 10:50 قبل از ظهر |

 قابل توجه دانشجویان محترم

امروز شنبه مورخ 93/08/24 کلیه کلاسهای خانم عباسی برگزار نمی گردد.

+ نوشته شده توسط مرکز آموزش علمی- کاربردی خبر اهواز در شنبه 24 آبان1393 و ساعت 10:47 قبل از ظهر |

قابل توجه دانشجویان محترم 

امروز شنبه مورخ  93/08/24 کلیه کلاسهای اقای جوادی برگزار نمی گردد.

+ نوشته شده توسط مرکز آموزش علمی- کاربردی خبر اهواز در شنبه 24 آبان1393 و ساعت 7:31 قبل از ظهر |

قابل توجه کلیه دانشجویان

نظر به ویرایش انتخاب واحدها توسط مرکز، کلیه دانشجویان ملزم به چک کردن انتخاب واحد خود می باشند. در صورت وجود مغایرت انتخاب واحد با برنامه کلاسی، حداکثر تا تاریخ 25/08/93 مهلت دارند به آموزش اطلاع دهند. در غیر اینصورت عواقب ناشی از عدم بررسی به عهده شخص دانشجو خواهد بود.

+ نوشته شده توسط مرکز آموزش علمی- کاربردی خبر اهواز در چهارشنبه 21 آبان1393 و ساعت 1:32 بعد از ظهر |